Wat is dramatherapie? 

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie, waarbij doen en ervaren voorop staan. We vertrekken vanuit drama als medium en wat daarmee te maken heeft: (rollen)spelen, improviseren, schrijven, vertellen, verbeelden, belichamen, ensceneren, of regisseren. Als therapievorm beperkt het zich dus zeker niet tot spelen alleen. 

Daarnaast biedt dramatherapie de mogelijkheid om een probleem te benaderen en te onderzoeken via een "alsof"-ruimte. Door het doen-alsof ontstaat er een veilige ruimte, waarbinnen mensen de kans krijgen om gevoelens en gedachten een plaats te geven die moeilijker verwoordbaar zijn in een gesprek. Het spelen van fictieve rollen en situaties bijvoorbeeld, geeft de ruimte om te onderzoeken welke mogelijke alternatieven voor jou werken om met bestaande situaties om te gaan. Of zo kan het (her)schrijven van een verhaal een plek creëren voor die dingen die niet gezegd geraken. 

Drama is een veelzijdig medium, wat het mogelijk maakt om een therapeutisch proces telkens opnieuw af te stemmen op individuele noden, vragen en moeilijkheden. 

Voor wie? 

Zowel kinderen, jongvolwassenen als volwassenen kunnen bij de ruimtemakerij terecht. 
Je hebt geen ervaring met drama als medium nodig. 

Hoe verloopt de therapie?

De eerste afspraak verloopt als intake. Hierbij wordt er stilgestaan bij de vragen of moeilijkheden waarmee je naar de ruimtemakerij komt. Ook het eigen (levens)verhaal komt een eerste keer aan bod. 
​Bij kinderen verloopt de intake in het bijzijn van (een van) de ouders. 
In overleg beslissen we dan of het starten van een creatief therapeutisch proces zinvol is. 

Praktische info

​Een sessie duurt 60 minuten
Tarief: 60 euro

Een afspraak maken kan telefonisch, of per mail:
0485 38 85 26
valerie@deruimtemakerij.be

Als u een afspraak wenst te annuleren, gelieve dan zo spoedig mogelijk te verwittigen. Bereikbaarheid


De ruimtemakerij
Beukenlaan 18
2275 Poederlee (Lille)