Mijn naam is Valérie Vertenten.


In 2007 studeerde ik af als Master in de dramatische kunsten aan het Conservatorium in Gent.

Bijkomend volgde ik een opleiding theaterwetenschappen en dramadocent. 
Als docent heb ik een ruime ervaring in het begeleiden van mensen die zich willen verdiepen in spreken, spelen, vertellen en presenteren. De doeleinden hierbij kunnen professioneel zijn, zoals overtuigend spreken bij een presentatie op de werkvloer. Of eerder persoonlijk, zoals geweldloos communiceren met naasten. 

Daarnaast ontdekte ik steeds meer dat drama als medium de ruimte laat aan mensen om iets van hun eigen verhaal, vraag of probleem te bewerken. Het was de aanzet om bijkomend een opleiding als dramatherapeut te volgen. 


In juni 2018 studeerde ik af in de opleiding Creatieve Therapie aan de Arteveldehogeschool Gent.

Binnen mijn opleiding en stages als dramatherapeut werkte ik vanuit verschillende psychologische referentiekaders. Hierdoor kan ik flexibel omspringen met creatief therapeutische methoden en werkwijzen, afgestemd op de noden en vragen die zich aandienen. 


Klinische ervaring deed ik op in de groepspraktijk Medisch Huis Melsele, waar ik met kinderen werkte.

Op de PAAZ in AZ Turnhout en op de afdeling voor angst- en depressieproblematiek in PZ Bethanië werkte ik met volwassenen. 


Als dramatherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging BVCT-ABAT.